Follow Agustí Borrell Quartet to join the conversation.

When you follow Agustí Borrell Quartet, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Agustí Borrell Quartet

Cadaqués, Spain

AB4 és un grup de música instrumental que fusiona
el jazz, blues, funk i tocs mediterranis, amb un repertori de
composicions pròpies.
Al 2012 comença aquest projecte amb un primer disc 'Entre Nosatros'
i segueix ara amb un treball nou 'Sicília', un disc instpirat a l'illa,
Un disc elegant, acompanyat per músics com:
Tòfol Martínez (g)
Pedrito Martínez (b i cb)
Marc Mas (p)
Miki Santamaria (b)

Recent Supporters